Bioenerji Nasıl Yapılır
Şubat 22, 2019
Kişisel Gelişimin Hayatımızda ki Etkisi Nelerdir?
Şubat 23, 2019

7 Çakra ve Açıklamaları

1.ÇAKRA: KÖK ÇAKRA

Birinci çakra Kundalini ‘nin bulunduğu sakrum kemiğinin altında yer alır ve başlıca niteliği masumiyettir. Kök çakrası fiziksel bedenin enerji kaynağıdır ve dünya ile olan bağlantımızı simgeler. Temel yaşam fonksiyonlarını sürdürme açısından bu çakra çok önemlidir. Kök çakra bedende bacaklar  , kemikler , kalınbağırsak ve sinir sistemini kontrol eder. Aynı zamanda cinsellikle de ilgisi bulunmaktadır. Kök çakra kırmızı renk yayar . Kök çakranın elementi topraktır.

Sağlıksız çalışan bir kök çakra bağırsak , bacak , omurga , ve sinir sisteminde çeşitli sorunlara yol açar .Aynı zamanda kişinin zorluklarla mücadele edememesini , kendini güvende hissetmemesini ve dünya ile arasında uyumsuzluklar oluşmasına yol açacaktır.

2.ÇAKRA: SAKRAL-CİNSELLİK ÇAKRASI

Erkeklerde penis ve kadınlarda klitorisin iki parmak üzerinde bulunur. Cinsel enerji ve zihinsel üretkenliği simgeler. Heyecan duyma, isteme   imajinasyon yeteneği , aile koruma ve maddiyat bu çakra ile bağlantılıdır. Elementi su,  rengi ise turuncudur. Bedende böbrekler , idrar torbası , dolaşım sistemi , lenfatik sistem , üreme organları , anne sütü 2. Çakranın etkisi altındadır. Cinsel sorunların çoğunun nedeni 2. Çakrada ki enerji dengesizlikleridir . Bu çakra yaşamda bir akıcılığın meydana gelmesine yardım eder,  Fiziksel boyutta Swadhistan Çakra karaciğer , böbrekler ve karnın alt bölümünü kontrol eder . Çok fazla düşündüğümüz zaman  bu merkezin tüm enerjisi tükenir ve bu çakra tamamen dengeden çıktığında şeker ve ya kan kanseri gibi hastalıklar ortaya çıkabilir.

2.çakranın düzgün çalışması yaşamsal tıkanıklıkları da çözecektir. Ayrıca sanatsal yetenekler ve zihinsel üretkenlik düzgün çalışan sakral çakra ile söz konusu olabilecektir.  Bu çakrada enerji blokajları ya da dengesizlikleri olduğunda zihinsel üretkenlik kısırlaşacaktır.

3.ÇAKRA:SOLAR PLEKSUS-SİNDİRİM ÇAKRASI

Göbeğin yaklaşık iki parmak altında bulunur. Adına güneş sinir ağı çakrası denir. Üçüncü çakra diğer insanlarla ilişkilerimizi , beğenilerimizi , toplumsal kimliğimizi , irademizi ve amaçlarımıza ulaşmakta kararlığımızı simgeler. Kendini kontrol etme ve başarı isteği de 3. Çakra ile ilgilidir. Bedende ise karaciğer , sindirim sistemi , pankreası , 12 parmak bağırsağını ve dalağı etkiler. Göz ve görme ile ilgili fonksiyonlarda bu çakranın etkisindedir. Rengi sarı , elementi ateştir.

  1. çakranın düzenli çalışması insan hayatı için oldukça önemlidir. Düzensiz çalışan bir üçüncü çakra sadece karaciğer , mide , bağırsak sorunlarına yol açmakla kalmaz aynı zamanda amaçlarımıza ulaşmamızda çok büyük engeller çıkartır. Yetersiz çalışan çakra yaşamsal istekleri dışlamak , otoriteye boyun eğmek , mücadelelerden kaçmak , bireyselleşmeyi reddetmek , sosyal yaşamdan kaçmak ve depresyon gibi sorunları da beraberinde getirecektir.

Düzgün çalışan 3.Çakra ise uyumluluk , hedefleri iyi belirleme ve bunları takip etme  davranışları kontrol altında tutma , bağımsız hareket edebilme ve başarıya ulaşmayı sağlayacaktır.

 

 

4.ÇAKRA : KALP ÇAKRASI

Vücutta göğsün tam ortasında kalbin hizasında yer alır. Sevgi , şefkat , fedakarlık , duygusal bütünlük , kendini adayabilme , derin mutluluk gibi özellikleri simgeler .Bu çakra direk duygularla ilgilidir. Timüs bezi etkisindedir ve ürettiği hormon mutluluk hormonudur. Timüs bezi etkisindedir ve ürettiği hormon mutluluk hormonudur. Timüs uyarıldığında salgıladığı hormonlar kişide haz ve mutluluk duygusu yaratır.

Timüs bezi büyümeyi düzenler , bağışıklık sistemi hücreleri olan T hücreleri burada üretilir ve lenf sistemini kontrol eder. Vücutta kalp , sırt üst kısmı , ciğerin alt kısmı , kan ve dolaşım sistemi fonksiyonları bu çakranın etkisindedir. Eğer vücudunuzda bu bölgelerde herhangi bir sağlık sorununuz varsa 4.çakranızda bir enerji blokesi düzensizliği yada bu çakranın aşırı çalışması söz konusudur. 4.çakranın rengi yeşil ve pembe elementi ise havadır. Ayrıca dokunma duyumuzda bu çakranın etkisindedir.

Kalp çakrası tüm çakraların merkezinde yer almaktadır ve diğer çakraları da önemli ölçüde etkilenmektedir. Düzensiz çalışan 4.çakra duygusal sorunlar , bencillik , yanlızlık eğilimi yada sevgiye bağımlılık , soğukluk hatta kalpsizlik dediğimiz merhametsiz ve sevgisiz davranışlar oluşturacaklardır. Birçok hastalık sevgisizlik ile başlamakta ve sevgi ile bitmektedir. Sevgi görmeden büyüyen çocuklar iler ki yaşlarda alkol ,uyuşturucu bağımlılığından , şiddet eğilimine kadar bir çok negatif durum yaşamaktadırlar. Bağımlılıkları olan insanların kalp çakralarında sorunlar bulunmaktadır.

5.ÇAKRA: BOĞAZ ÇAKRASI

Vücuttaki yeri boyun ve boğaz arasındaki çukurdadır. Konuşma yeteneğimizi, ses tellerimizi  dürüstlüğü , düşüncelerimizi ve duygularımızı doğru ve açık olarak anlatma yeteneğimizi bu çakra simgeler. İnsan vücudunda boyun , boğaz , çene , ses telleri , bronşlar , ciğerlerin üst kısmı ve kollar bu çakranın etkisindedir. Tiroit bezi de bu çakra ile ilgilidir . Tiroit bezinin vücudun gelişiminde oynadığı önemli rol ve yiyeceklerin enerjiye dönüşüm hızını düzenlemekteki işlevi göz önüne alınırsa 5. Çakrada ki bir enerji dengesizliğinin ne gibi sonuçlar oluşturacağı daha iyi anlaşılabilir.

Eğer bu bölgelerde ya da konularda bir sağlık sorunu yaşıyorsanız 5. Çakranızda bir enerji blokajı  dengesizliği ya da aşırı çalışması gibi bir sorun var demektir. Beşinci çakranın yaydığı renk açık mavidir. Aynı zamanda işitme duygusu da bu çakra ile ilgilidir.

Duygularımız,  düşüncelerimizi, isteklerimizi kısacası kedimizi doğru ve cesur bir şekilde ifade etmemiz düzgün çalışan bir 5.çakra ile mümkün olacaktır. Eğer 5.çakrada herhangi bir enerji dengesizliği varsa kişinin ifade etme yeteneği gelişmemiştir,  kekeleme olabilir yalan söyleme alışkanlığı  gelişebilir konuşma esnasında ses zorlukla çıkabilir ve ya utangaçlık gelişebilir.

6.ÇAKRA: ALIN ÇAKRASI 3.GÖZ

Vücutta alının ortasında iki kaşın arasında yer alır . Bu çakraya üçüncü göz çakrası da denir. Sezgi gücü , altıncı his gibi duyu dışı algılamalarımızı etkileyen bu çakradır. Vücutta ise duyu organlarını kontrol eder ve beyinle direk bağlantılıdır. Bu çakranın kontrol ettiği içsalgı bezi hipofizdir. Hipofiz temel salgı bezidir çünkü endokrin sistemindeki diğer salgı bezlerinin çalışmalarını kontrol eder. Diğer bezlerin uyumlu çalışması için hipofizde bir sorun olmaması gerekir.

Yorgunluk, sinirsel hastalıklar, migren ve sinirsel iltihaplar 6.çakrada oluşmuş enerji düzensizliklerinden  kaynaklanır. Bu çakranın enerjisinin bloke olması , düzensiz çalışması ya da aşırı olması kişide sadece akıl ve mantıkla yaşama durumunu meydana getirir.

Sezgiler ve iç görüler kaybolur. Yaşam sadece maddi istekler çerçevesinde döner , ruhsal gelişme reddedilir . Zihinsel olarak da belli bir konuyu yada düşünceye saplanıp kalma ve esnek olamama gibi durumlar ortaya çıkar. Düzenli çalışan 6.çakra sezgi gücünü arttırır , içten gelen sesler mesajlar haline gelir ve düşünceler gerçekleşmeye başlar.6.çakranın rengi çivit mavisidir.

7.ÇAKRA: TEPE ÇAKRASI TAÇ ÇAKRA

Tepe çakrasına taç çakrada denir. Vücutta kafanın üstünde en yüksek noktada bulunur. Bu nokta bebeklerde bulunan ve sonradan kapanan bıngıldak dediğimiz bölümdedir. Tepe çakrası yüksek bilincimizle bağlantılıdır. Evrensel enerjiyi aldığımız yer taç çakradır ve bu çakra tamamen açıldığında diğer çakradaki tüm tıkanıklıklar da çözülür. Sahip olduğumuz dinsel inançların gücü ve Yaradan’a teslimiyet bu çakra ile ilgilidir.

Tepe çakra vücutta epifiz bezini etkiler. Epifiz bezinin tam olarak işlevleri bilim adamlarınca kesin olarak açıklanmamıştır ancak vücudun doğal dengesinin korunması konusunda çok önemli olduğu bilinmektedir.

Düzgün çalışmayan 7.çakra korkular, kaygılar ve bütünlükten kopma duygusu verecektir. Yaşamda amaçsız olma ve kendini gerçekleştirememe de tepe çakrasıyla ilgilidir. Uyumlu çalışan tepe çakrası ise evrenle olan uyum sağlanır kişi kendi içinde bütünlüğe ulaşır ruhsal aydınlanma yaşanır. Tepe çakrasının rengi mordur.