Kendimi Beğenmiyorum!
Ocak 5, 2019
Hayatınızda Uygulayabileceğiniz 10 Altın Kural
Ocak 5, 2019

Bioenerji Nedir?

Bioenerji  hayat akımı, yaşam enerjisi doğal enerji demektir . Çin tıbbında buna Çİ(yaşam enerjisi) ,Tibet ve Hindistan da PRANA deniliyor. Bioenerji  insan vücudunda ve tüm canlı türlerinde var olan doğal bir enerjidir. Yaratılıştan bütün evrene ve canlılıra akan hayattır. Bioenerji, vücudu bir bütün olarak ele alıp hastalıkların tedavisinde kullanılır. Bağışıklık sisteminin    güçlenmesi bir bakıma vücudun enerjisine akort ve balans ayarı yapılmasıdır. Yaşadığımız ortamda  ;yüksek performans, motivasyon ,konsantrasyon ,yaşam sevinci ve tam sağlık için, bioenerji dengemizin mükemmel olması gerekmektedir. Sinir sistemimiz ,doğadaki enerji dengesine uyum gösterecek şekilde programlanmış olduğundan ,dengenin bozulmaması için irademizin  dışında reaksiyonlar gösterebilmektedir. Ne yazık ki, yaşadığımız ortam(hava kirliliği, hormonlu gıdalar ,zararlı elektromanyetik dalgalar ,ozon tabakasının delinmesi  vs)yaşam tarzımız (aşırı   stres, dengesiz beslenme ,spor yapmama )ve öfke, korku, üzüntü gibi duyguları içimizde bastırmamız ,enerji dengemizi ciddi şekilde bozabilmektedir .Bu aşamada; bedenimizin dili olan ağrı,uykusuzluk,çarpıntı,terleme,daralma,sinirlilik,yorgunluk,isteksizlik,iktidarsızlık gibi şikayetler belirmeye başlar .Meydana gelen bu rahatsızlıkların ana nedeni, vücudumuzdaki  bioenerji dengesinin bozulmasıdır. Bioenerjiyle bu dengesizliği tekrar normal hale getirebilmekteyiz. Bioenerjimizin dengede olması ,sadece hastalıkların kısa sürede  şifa bulması için değil, aynı zamanda olabilecek rahatsızlıklardan korunmak içinde gereklidir. Bioenerjinin amacı ,enerji kanallarındaki tıkanıkları ortadan kaldırmak için ve enerjinin doğal akışını tekrar sağlamaktır .Bu şekilde sağlanan denge tamamen doğal olduğu için, yan etkisi söz konusu değildir.

BİOENERJİNİN TARİHÇESİ

Bioenerji Türkçesi hayat akımı ,doğal enerji ,yaşam enerjisi gibi isimlere geliyor. 18 bin yıllık geçmişi olan muhteşem bir tedavidir.18bin yıl önce Orta Asya Coğrafyasında Tibet bölgesin de eski şaman Türklerinin başlattıkları ve uyguladıkları şifa tekniğidir. Tibetliler ruhun doğası enerji ve madde konusunda derin bir bilgiye sahiptirler .Ve bedenlerini dinlendirmek için bu enerjiyi kullanarak ruhlarını uyum haline getiriyorlardı. Şaman rahipleri belli bir mağranın içine girip mumlar ve özel kıyafetlerle ,hasta kişilere bu enerjiyi, kullanarak ruhlarını uyum haline getirip ,insanlrı iyleştirmeye yönelik bir takım törensel aktivitelerle     çalışma yapmışlar.Ve sonunda da buna isim olarak bioenerji(doğal enerji)denilmiştir. Bioenerji uygulaması daha sonra Doğu asya,Çin,Hindistan,Japonya,Rusya,uzun yıllar sonrada Mısır, Yunanistan ve Roma ya ulaşmıştır oralarda da uygulanmaya başlanmıştır.1700lü yıllarda Viyanalı  doktor  Antom mesmer,Fransız Aristokrat Marki Puysegur1930lu yıllarda Amerika da Duke Üniversitesinde Prof.Rehine ve 2000 yıllara doğru Amerika da Dr.eric pearl de tekrar bağlantı şifası tekniklerini bulup 1930 lu yıllarda Amerika da Duke Üniversitesinde Prof.Rehine ve 2000 yıllara doğru Amerika da Dr.eric pearl de tekrar geliştirip uygulayarak bilim dünyasında büyük başarılı çalışmalar yapmışlardır.Bir çok tıp ve bilim adamları da kuantum ve bioenerji üzerine araştırmalar ,çalışmalar yapmışlardır.Rusya da tıp fakültelerinde kürsüler açılmış ,laboratuarlar kurulmuş, bioenerji akademileri ve enstitüleri açılmış bioenerji eğitimleri verilmeye başlanmıştır.Rusya da başkan Birejnv in hastalığına tıp doktorları çare bulamamışlar,bioenerji uzmanı Davitaş Vili bioenerji ile tedavi ederek sağlığına kavuşmasına yardımcı olmuştur. Moskovaya Davitaş Vili bioenerji akademisi açmış olup günümüze kadar bir çok  bioenerji uzmanı yetiştirmiştir. Batı Avrupa da ve Amerika’da da Üniversiteler de enstitülerde bioenerji eğitimleri verilmektedir. Labrotuarlarda  bioenerji deneyleri yapılmaktadır.Rusya da bir çok Avrupa ülkelerinde ve Amerika da Hastanelerde bioenerji uzmanları görev yapmaktadır . Bioenerji bilimi 18 bin yıllıktır. Akupunktur ve modern tıp ise 5 bin yıllıktır .Türkiye de bioenerji bilimi yıllardır araştırılmaktadır. Günümüzde artık kırılan fotoğraf tekniği ile ve laboratuvar incelemelerinde insan enerjisi çakra ve auralarını tespit edilmektedir.Sadece iki dakikalık bir seans sonrası kişinin aurasındaki değişim şaşırtıcı derecede olumludur.Ve bir çok doktor da  Ve bir çok doktor da hastalarına bioenerji yapmaktadırlar.