Bioenerji Kaç Unsurdan Oluşur?
Ocak 5, 2019
AURA Nedir?
Şubat 22, 2019

ÇAKRA NEDİR?

İnsanların vücudunu çevreleyen elektromanyetik alana ‘’Aura’’ denir. İnsan aura’sı evrensel enerjiden beslenir ve sürekli olarak evrensel enerjiyle iletişimdedir. Aura’da 7 tane enerji merkezi bulunur. Bu enerji merkezlerine ‘’Çakra’’ denir. Yaşamımızdaki her şey gibi çakralarda ses ışık, taşlar ve renklerle ilişkilidir . Çakraların insan bedenin de bir enerji merkezi /düğüm noktası olduğu hemen hemen tüm spritüel öğretilerde vardır. Bu öğretiler arasında değişik Yoga metotları Hinduizm ve onunla ilişkili bazı doğu kültürlerini ve New Age akımının bazı bölümlerini sayabiliriz.
Çakralar tarafından emilen yaşam enerjisi tüm vücuda dağılır ve bedenin yaşamını devam ettirmesini sağlar. Çakraların endokrin sistemi bezleri üzerine denk düştüğü anlaşılınca, batı dünyasında tıp alanında da kabul gören kavramlar olmuştur. Günümüz modern tıbbının endokrin sistemi üzerinde yaptığı çalışmalar, milattan önceki yıllarda doğu bilgilerinin yaptığı ve topladıkları bilgiler bu enerji merkezlerini oldukça iyi açıklamaktadır. Çakralar konusunda anlatılacak çok şey bulunmaktadır çünkü bu enerji merkezleri bedensel ruhsal ve zihinsel sağlığımız üzerinde önemli etkiler yapmakta ve ruhsal gelişimi belirlemektedir. Kendimiz ve evrenle olan uyumumuz çakraların çalışması ile direk ilgilidir. Tamamlayıcı ve Bütünsel Tıbbın birçok alanında yapılan çalışmalar temel olarak çakraların daha düzenli çalışmasına ve enerjilerinin dengelenmesine yöneliktir. Bir çakrada sorun oluşunca bu özellikle çakra ile bağlantılı organları sonra tüm vücudu olumsuz olarak etkilemektedir. Hastalıkların nedeni de çakralardaki bloke olmuş aşırı artmış ya da dengesini kaybetmiş olan enerji alışverişidir.

Akupunktur , Bioenerji , Reiki , Yoga , Aroma Terapi , Doğal Taşlarla terapi gibi bir çok tedavi destek yöntemi çakraların daha sağlıklı olmasını sağlamak üzerine kurulmuştur. Çakraların fizik bedene canlılık verdikleri ve insan tabiatının hem fiziksel hem de zihinsel yönlerinin birbirleri ile iletişiminde odak noktası oldukları belirtilir. Çin öğretilerinde ise ‘’chi’’ denilen yaşam enerjisini taşırlar. Buna ilaveten beş duyu ötesi algılama (altıncı his) gibi fonksiyonları da vardır. Hem empatik (başkalarının duygu , düşünce , ve davranışlarını anlamak ) hem de içgüdüsel reaksiyonlarımızda rol oynarlar. Yedi çakranın her birinin bir çok ruhani niteliği vardır.